Čištění komínů Praha 9

Čištění komínů

Čištění dle vyhlášky č. 91/10.


Čištěním se rozumí:

  • zprůchodnění komínového průduchu, 
  • odstranění vrstvy sazí a kondenzátů (tak, aby bylo dosaženo původní světlosti průduchu)
  • odstranění sazí z komínového průduchu, 
  • kontrola, popřípadě zprůchodnění výpustného otvoru pro odtok kondenzátu včetně potrubí, odpuštění kondenzátu z kondenzátní jímky apod.

 

Dále je třeba:

  • posouzení, resp. zjištění stavebního stavu spalinové cesty (stav použitého materiálu a provedení, vlhkost zdiva apod.), 
  • zjištění těsnosti spalinové cesty, případná kontrola komínovou kamerou, 
  • kontrola požární bezpečnosti

 


joomla template
template joomla