Periodické prohlídky komínů Praha 9

Periodické prohlídky komínů

  • Kontrola spalinových cest dle vyhlášky 91/2010 nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
  • Jedenkrát ročně je povinností majitele objedku objednat roční prohlídku.
joomla template
template joomla