Revize komínů Praha 9

Revize komínů

Provádíme:

  • Výchozí revize spalinových cest před uvedením spalinové cesty do provozu.
  • Revize stávajících spalinových cest, před uvedením nového spotřebiče do provozu.
  • Tepelně technické výpočty spalinových cest. 
  • Správný návrh spalinové cesty je základem pro následnou bezporuchovou funkci spotřebiče paliv a jeho hospodárný a ekologický provoz.
  • Technické posouzení spalinové cesty je prováděno s použitím počítačového programu na základě výpočtové metodiky popsané v ČSN EN 13384-1 a 2
  • Posuzování projektové dokumentace. 
  • Pro zpracování projektové dokumentace je dobré, by se k této dokumentaci vyjádřil kominík – revizní technik, který je schopen včas upozornit na případné nedostatky nebo nejasnosti, které by po dokončení mohly působit nemalé potíže.
joomla template
template joomla